Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Een veilige omgeving is voor kinderen van groot belang. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Kinderen leren naarmate ze ouder worden wat wel en niet mag en wat wel en niet veilig is. Het is echter onmogelijk om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden. Daarom moeten risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden terug gebracht en moet er voorkomen worden dat er ernstig letsel ontstaat.

Er moet een balans gevonden worden tussen het bieden van veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging. Aan de hand van de methode "Veiligheid en gezondheidsmanagement” zijn risico´s in kaart gebracht en is aangegeven welke maatregelen er zijn genomen. Het uitgangpunt van deze methode is het dagelijkse gedrag van kinderen en ongevallen zoals die in de praktijk voorkomen. De methode gaat niet alleen uit van een veilige, gezonde en hygienische inrichting maar vooral van het gedrag van kinderen en groepsleiding. Door zelf het goede voorbeeld te geven zal het kind het gemakkelijker gaan volgen

De resultaten van de inventarisatie worden vertaald naar het veiligheid en gezondheidsbeleid. In het beleid wordt aangegeven hoe er met risico´s die grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen kunnen hebben wordt omgegaan. Het veiligheid en gezondheidsbeleid ligt ter inzage op de kinderopvang.

"Anders? zei kikker, we zijn toch allemaal anders."

uit: Max Velthuis, Kikker en de vreemdeling