4-ogen principe

Het 4-ogen principe is vanaf 1 juli 2013 verplicht voor alle kinderdagverblijven. Deze wijziging in de wet- en regelgeving is er op gericht de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten en overige volwassenen in de kinderopvang te verkleinen. Het 4-ogen principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan zolang er maar een volwassene mee kan kijken of luisteren.

Kleinschalige kindercentra kunnen voldoen aan het 4-ogen principe door het plaatsen van video/audio apparatuur. Na overleg met de ouders en inspectie is gekozen voor een oplossing met een systeem van babyfoons voorzien van een camera. Hier kan dan door middel van een smartphone worden meegekeken of geluisterd, ook wanneer er niet twee personen op de 
groep zijn. De verbinding gaat via een beveiligde server en de beelden kunnen alleen opgeslagen worden als er een geheugenkaart in de babyfoon geplaatst wordt. Beelden en geluid worden dus niet opgeslagen. Degene die mee kan kijken of luisteren moet inloggen op het systeem met een wachtwoord. Op deze manier voldoet Kinderopvang Loosterheem aan het 4 ogen principe.

"Anders? zei kikker, we zijn toch allemaal anders."

uit: Max Velthuis, Kikker en de vreemdeling