Aanbod

Kinderopvang Loosterheem biedt de mogelijkheden voor dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar. Er zijn 8 kindplaatsen voor de leeftijd 0 tot 4 jaar en 2 plaatsen voor kinderen die al naar school gaan. 

Naast de dagopvang is er de mogelijkheid van begeleiding voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Hierbij ligt het accent op de mogelijkheden van kinderen onder het motto: gewoon als het kan, speciaal als het moet. 


Er geldt een minimum aantal opvanguren van 5 uren per week per kind en de opvang moet minimaal voor een periode van drie maanden zijn.

Kinderopvang Loosterheem registreert het aantal afgenomen uren opvang per maand. Aan het eind van iedere maand krijgen de ouders een overzicht van het aantal afgenomen opvanguren per kind. Dit aantal afgenomen uren opvang per maand wordt in rekening gebracht, waarbij geldt dat het aantal uren dat is afgesproken altijd in rekening wordt gebracht. 

Flexibele uren en tijden zijn in overleg mogelijk, rekening houdend met het minimum van 5 uur per week.

Incidentele extra opvang is in overleg mogelijk. Zowel na schooltijd als in de vakanties. 

Voor kinderen die speciale zorg nodig hebben worden individuele afspraken gemaakt.

"Anders? zei kikker, we zijn toch allemaal anders."

uit: Max Velthuis, Kikker en de vreemdeling