Tarief

Het tarief van Kinderopvang Loosterheem is met ingang van 1 januari 2018 vastgesteld op

€ 7,45 per kind per uur voor de opvang van 0 tot 4 jaar. Voor de BSO geldt ook het tarief van

€ 7,45 per kind per uur. Voor opvang buiten de openingstijden van Kinderopvang Loosterheem wordt het uurtarief verhoogd met een toeslag van 20%. U ontvangt maandelijks een factuur voor de kinderopvang. Facturen worden digitaal verzonden.


Voor kinderen die speciale zorg nodig hebben kan een persoonsgebonden budget aangevraagd worden. Het uurtarief voor deze kinderen wordt individueel vastgesteld. Voor de opvang die betaald wordt door middel van een persoonsgebonden budget kan geen tegemoetkoming in de kosten of een werkgeversbijdrage worden aangevraagd. Een persoonsgebonden budget kan worden aangevraagd via het CIZ. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl


In sommige gezinssituaties en voor sommige kinderen is het goed een aantal dagdelen gebruik te maken van kinderopvang. Kinderopvang kan dan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind. In dat geval kunnen ouders voor een mogelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang terecht bij de gemeente.

"Anders? zei kikker, we zijn toch allemaal anders."

uit: Max Velthuis, Kikker en de vreemdeling