Over Loosterheem
Kinderopvang Loosterheem
Loosterheem is een kleinschalige, flexibele kinderopvang en richt zich op de opvang van kinderen met en zonder beperking.

De opvang vindt plaats in en om een grote woonboerderij. Het voormalige stalgedeelte is verbouwd tot een grote, ruime en lichte speelkamer. Er is een aparte slaapruimte voor kinderen die overdag nog even moeten rusten of voor kinderen die zich even willen terugtrekken. En er is een tweede speelruimte ingericht met een complete keuken waar we ook gebruik van kunnen maken. De kinderopvang is kindvriendelijk en kindveilig ingericht en voldoet aan de wettelijke normen.

In de ruime tuin is volop gelegenheid om te spelen.

De samenstelling van de groep wisselt per dag en soms per halve dag. Alle kinderen spelen bij en met elkaar, zoals ook gebruikelijk is in een groot gezin. De groten houden rekening met de kleintjes en de kleintjes leren van de groten en soms vice versa.


Persoonlijk contact en plusaanbod

Door de kleine groep is er veel ruimte voor persoonlijk contact met de kinderen. Daarnaast kunnen de kinderen profiteren van de aanwezigheid van speelkameraadjes vergelijkbaar met de situatie in een groot gezin.

De primaire taak is het opvangen van kinderen, waarbij er de mogelijkheid is van een plusaanbod voor kinderen met een beperking. Dit extra aanbod bestaat uit gerichte aandacht voor het kind en ondersteuning van de ouders.


Kinderopvang Loosterheem is een zelfstandige onderneming en is opgenomen in het landelijk register kinderopvang en valt onder de wet op de kinderopvang.


Medewerkers

Kinderopvang Loosterheem wordt geleid door Bertha Bosscher. Daarnaast hebben we nog een pedagogisch medewerkster die ingezet wordt op drukke momenten en als invalkracht. Ook maken we gebruik van een achterwacht, die een van de beroepskrachten kan vervangen in het geval van ziekte of een calamiteit.

 


"Anders? zei kikker, we zijn toch allemaal anders."

uit: Max Velthuis, Kikker en de vreemdeling