Kinderopvang Loosterheem
Loosterheem is een kleinschalige, flexibele kinderopvang en richt zich op de opvang van kinderen met en zonder beperking.
De opvang vindt plaats in en om een grote woonboerderij. Het voormalige stalgedeelte is verbouwd tot een grote, ruime en lichte speelkamer. Er is een aparte slaapruimte voor kinderen die overdag nog even moeten rusten of voor kinderen die zich even willen terugtrekken. En er is een tweede speelruimte ingericht met een complete keuken waar we ook gebruik van kunnen maken. De kinderopvang is kindvriendelijk en kindveilig ingericht en voldoet aan de wettelijke normen.
In de ruime tuin is volop gelegenheid om te spelen.
De samenstelling van de groep wisselt per dag en soms per halve dag. Alle kinderen spelen bij en met elkaar, zoals ook gebruikelijk is in een groot gezin. De groten houden rekening met de kleintjes en de kleintjes leren van de groten en soms vice versa.

Lees meer over LoosterheemAanbod

Kinderopvang Loosterheem biedt de mogelijkheden voor dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar. Er zijn 8 kindplaatsen voor de leeftijd 0 tot 4 jaar en 2 plaatsen voor kinderen die al naar school gaan. Naast de dagopvang is er de mogelijkheid van begeleiding voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Hierbij ligt het accent op de mogelijkheden van kinderen onder het motto: gewoon als het kan, speciaal als het moet. Er geldt een minimum aantal opvanguren van 5 uren per week per kind en de opvang moet minimaal voor een periode van drie maanden zijn. Kinderopvang Loosterheem registreert het aantal afgenomen uren opvang per maand. Aan het eind van iedere maand krijgen de ouders een overzicht van het aantal afgenomen opvanguren per kind. Dit aantal afgenomen uren opvang per maand wordt in rekening gebracht, waarbij geldt dat het aantal uren dat is afgesproken altijd in rekening wordt gebracht. Flexibele uren en tijden zijn in overleg mogelijk, rekening houdend met het minimum van 5 uur per week. Incidentele extra opvang is in overleg mogelijk. Zowel na schooltijd als in de vakanties. Voor kinderen die speciale zorg nodig hebben worden individuele afspraken gemaakt.

Lees verder
Openingstijden

Kinderopvang Loosterheem is 48 weken per jaar geopend van 07:30 uur tot 18:00 uur. Er is een zomerstop van 3 weken in de schoolvakantie van het basisonderwijs.

Lees verder
Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad voor de dagelijkse gang van zaken. Veiligheid, geborgenheid en warmte staan centraal, kinderen moeten het gevoel hebben dat ze er mogen zijn. Het doel van kinderopvang Loosterheem is het creëeren van een veilige en vertrouwde plek waar het kind zichzelf kan en mag zijn tussen andere kinderen. Het kind staat centraal, het moet zich kunnen ontwikkelen in een eigen tempo. Door aan te sluiten bij het kind-zijn en de talenten van het kind te vinden, zal het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Kinderopvang Loosterheem biedt de kinderen een vaste structuur. Er is een vaste dagindeling waarbinnen ruimte is voor individuele activiteiten. Voor kinderen is een duidelijke structuur prettig, het geeft houvast en voorspelbaarheid. Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de kinderopvang.

Lees verder
"Anders? zei kikker, we zijn toch allemaal anders."

uit: Max Velthuis, Kikker en de vreemdeling